Zakaz wstępu dzieci do restauracji – czy jest zgodny z prawem ?

Mikołaj Ostrowski10 października 2019Komentarze (0)

zakaz dzieci restauracjaZapewne słyszeliście o głośnej w ostatnim czasie sprawie poznańskiej restauracji, która w poście na Facebooku ogłosiła, że wstęp do lokalu będą miały tylko dzieci „6+”.

Wzbudziło to wiele emocji – od słów poparcia, do oskarżeń o dyskryminację. W pewnych sytuacjach ograniczenia wiekowe związane z wejściem do lokalu są uzasadnione i wydają się oczywiste. Tak jest np. z wejściem do nocnych klubów, gdzie wymagane jest ukończenie osiemnastego lub dwudziestego pierwszego roku życia. A jaka przyczyna miałaby uzasadniać wprowadzenie takiego ograniczenia wobec dzieci poniżej 6 roku życia? Przecież nie dobro dziecka.

A więc jak to jest  naprawdę z tym zakazem wstępu dzieci do restauracji od strony prawnej?

 

Jak zasygnalizowałem na wstępie – opinie w tej sprawie są podzielone. W przepisach prawnych brak jest regulacji, która z wprost zakazuje ograniczania dostępu do usług (w tym przypadku restauracji)  ze względu na wiek i przewidywałaby za takie działanie karę. Niektórzy powoływali się w opisanym przypadku na treść art. 32 Konstytucji RP.  Zakazuje on dyskryminacji w życiu społecznym z jakiejkolwiek przyczyny. W mojej ocenie, nie jest on jednak adekwatnym wzorcem dla oceny zasadności wprowadzenia zakazu wstępu dzieci do restauracji, ponieważ wskazany przepis odnosi się przede wszystkim relacji pomiędzy daną osobą a władzą publiczną, a nie pomiędzy podmiotami prywatnymi oraz osobami fizycznymi.

Aktualnie jedynym realnym środkiem prawym przysługującym osobom, którym odmówiono wstępu do restauracji z małymi dziećmi jest powództwo o ochronę dóbr osobistych. Wiąże się ono z wykazaniem, że takie działanie było bezprawne oraz zagroziło lub naruszyło jedno z dóbr osobistych niewpuszczonego dziecka lub rodzica. Należy jednak pamiętać, że tego typu sprawy są zazwyczaj długotrwałe i wiążą się z koniecznością wniesienia opłat sądowych. To często zniechęca do podejmowania działań.

Warto przy tym zauważyć, że nie obowiązuje już art. 138 kodeksu wykroczeń, który jeszcze do 4 lipca 2019 r. wskazywał, że umyślna odmowa świadczenia usługi bez uzasadnionej przyczyny stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny. Na mocy tego przepisu, restaurator mógłby zostać uznany za winnego popełnienia wykroczenia w sytuacji, gdyby organy ścigania uznały ją za nieuzasadnioną.

 

Trzeba zatem jednoznacznie wskazać, że brak jest przepisu, która wprost zakazywałaby wprowadzenia ograniczenia takiego jak w poznańskiej restauracji.

 

Pomimo braku odpowiedzialności prawnej, warto jednak zastanowić się nad społecznym odbiorem decyzji restauratora o zakazie wstępu do restauracji poniżej szóstego roku życia. Podejmując taką decyzję trzeba liczyć z możliwością pojawienia się niepochlebnych opinii na temat restauracji albo pozwów o naruszenie dóbr osobistych.

Z drugiej strony, wprowadzając takie ograniczenie restauracja może paradoksalnie zyskać spore grono wiernych klientów zachęconych możliwością spożycia posiłku w spokoju – bez obecności małych dzieci (rozwiązanie analogiczne rezerwacji miejsc daleko od dzieci w samolocie, czy strefy ciszy w pociągach).

W rzeczywistości nie ma żadnej granicy wieku, która chroniłaby restauratora przed negatywnymi skutkami wizyty klientów z dziećmi w restauracji. Jednak sądzę, że najlepszym rozwiązaniem sytuacji, w której klienci niszczą wyposażenie lokalu, jest czujność personelu i interweniowanie przed dokonaniem większych uszkodzeń, a nie wprowadzanie odgórnych sztywnych zakazów dotyczących wstępu do restauracji na podstawie wieku.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ostrowski@owiw.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: