Jak odzyskać dług – krótki poradnik w 6 krokach

Adriana Lotolc14 sierpnia 2018Komentarze (0)

Jak odzyskać dług poradnikJako hotelarz lub restaurator doskonale zdajesz sobie sprawę, że podstawą do zachowania płynności finansowej są rzetelni kontrahenci. Nie da się jednak prowadzić działalności gospodarczej wybierając jedynie „terminowych” dłużników. Zdarza się… Stanowi to nasze ryzyko gospodarcze.

Nie można jednak załamywać rąk, istnieją odpowiednie dla Ciebie procedury umożliwiające odzyskanie należności. Warto jest z nich korzystać, często bowiem przez brak terminowego ich odzyskania Twoja restauracja lub hotel może mieć problem z opłaceniem zobowiązań.

Jeżeli będziesz świadomy swoich praw i będziesz z nich rozsądnie korzystać, wówczas będziesz dysponował odpowiednimi środkami na opłacenie należności Twojej restauracji lub hotelu.

Poniżej przedstawiam krótki poradnik dotyczący odzyskiwania długów:

1. przypomnienie o terminie płatności 

Z doświadczenia naszych klientów wynika, że niezwykle skuteczne są przypomnienia o terminie płatności, wysyłane do kontrahentów na przykład na 2 dni przed jego upływem. Zdarzają się bowiem dłużnicy, którzy po prostu zapomnieli o naszej fakturze. W toku działania hotelu i restauracji ważne jest, aby na bieżąco monitorować stan zadłużenia poszczególnych dłużników. Jeżeli sam masz wobec niego długi, można na przykład zastosować potrącenie wierzytelności;

2. wezwanie do zapłaty

Jest to próba przedsądowego odzyskania długu. Wezwanie najlepiej wysłać na piśmie (listem poleconym) lub poprzez wiadomość email. Warto poinformować dłużnika o zobowiązaniach, jakie wobec nas posiada, żądanym terminie spłaty oraz konsekwencjach związanych z brakiem zapłaty w wyznaczonym terminie.

W przypadku usług branży HoReCa w znaczącej większości brak opłacenia należności nie wynika z kwestionowania wykonania umowy (co oczywiście również się zdarza), jest to tylko albo zapominalstwo dłużnika, albo też próba uniknięcia odpowiedzialności. Oczywiście będą dłużnicy, który zignorują Twoje wezwanie. Są jednak tacy, którzy przestraszą się możliwości skierowania sprawy do sądu, co będzie się dla nich wiązało z dodatkowymi kosztami w przypadku przegranej. W dużej części przypadków wezwanie do zapłaty odnosi zamierzony przez nas skutek- odzyskujemy naszą należność, co pozwoli utrzymać płynność finansową.

Jeżeli dłużnik jest przedsiębiorcą, możesz wówczas dochodzić od niego dodatkowo kwoty 40 euro tytułem rekompensaty kosztów odzyskiwania należności. Niezwykle skuteczne są również wezwanie wysyłane przez kancelarie prawne, wówczas kontrahenci faktycznie obawiają się, że sprawa zostanie skierowana do sądu;

3. zawezwanie do próby ugodowej

Jest to odrębne postępowanie sądowe, które może doprowadzić do zawarcia ugody. Możesz jednak ominąć ten etap i skierować od razu pozew. Ugoda zawarta przed sądem, po nadaniu jej klauzuli wykonalności, może być podstawą do podjęcia działań przez komornika. Wniesienie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia wierzytelności.

Bieg terminu rozpoczyna się od nowa od dnia posiedzenia sądu, na którym nie doszło do zawarcia ugody. Dużym plusem tego postępowania są niskie opłaty (40 zł- dla spraw poniżej 10 000 zł, 300 zł- w przypadku pozostałych spraw);

4. pozew

Jeśli dłużnik odmówi spłaty długu lub nie odpowie na Twoje wezwanie, możesz skierować sprawę do sądu. Tryb postępowania przed sądem zależy od wielu okoliczności.

Pozew kieruje się do sądu rejonowego lub okręgowego, w zależności od wysokości dochodzonej przez Ciebie kwoty. Siedzibę sądu należy ustalić na podstawie siedziby/miejsca zamieszkania dłużnika, lub też – na przykład w przypadku sprawy wynikającej z niewykonania umowy – przed sąd miejsca wykonania umowy (jest to korzystne, gdy miejscem tym jest siedziba wierzyciela lub inna bliska nam lokalizacja).

Sprawę można wnieść do sądu tradycyjnie lub w ramach EPU (elektroniczne postępowanie upominawcze). Aktualnie szybciej można uzyskać orzeczenie w postępowaniu tradycyjnym. Sąd – w zależności od rodzaju postępowania i jego przebiegu – wydaje nakaz zapłaty lub wyrok. Zarówno wierzyciel, jak i dłużnik, mogą odwoływać się od niekorzystnych dla nich orzeczeń. Należy tu w szczególności pilnować terminów zaskarżenia orzeczeń, a także wymogów formalnych, jakie muszą spełniać poszczególne pisma;

5. prawomocność orzeczenia

Jeśli obie strony nie skorzystały lub wyczerpały już możliwe środki zaskarżenia, wówczas sprawa staje się prawomocna. Sukces!

To jednak nie koniec… W celu skutecznego odzyskania należności od dłużnika, który mimo prawomocnego orzeczenia nie zapłacił swojego długu, musisz podjąć jeszcze dwa kroki. Po pierwsze, musisz uzyskać z sądu tak zwany tytuł wykonawczy, czyli odpis wydanego orzeczenia z pieczątką potwierdzającą jego prawomocność (tak zwana klauzula wykonalności). Jeśli otrzymasz już tytuł wykonawczy – pilnuj go! Oryginał dokumentu jest potrzebny do wszczęcia postępowania przed komornikiem;

6. komornik

Dysponując już tytułem wykonawczym możesz skierować sprawę do komornika w celu przeprowadzenia przez niego egzekucji. We wniosku do komornika trzeba wskazać wszelkie znane Ci składniki majątku dłużnika. Możesz również złożyć wniosek zmierzający do poszukiwania majątku dłużnika. Do wniosku musisz dołączyć tytuł wykonawczy, w toku postępowania zostaniesz również prawdopodobnie zobowiązany do zapłaty zaliczki na wydatki. Wniosek możesz złożyć do dowolnego komornika, jednak jeśli egzekucja ma być prowadzona z nieruchomości – sprawa musi być prowadzona przez komornika właściwego dla miejsca jej położenia.

Na koniec pozostaje mi jedynie życzyć Ci samych rzetelnych kontrahentów, żebyś jak najrzadziej musiał korzystać z porad dotyczących odzyskiwania należności.

*****

Poczytaj też o: RODO w hotelu i restauracji >>

*****

Zdjęcie: Dominic Dreier

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ostrowski@owiw.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: