Hotelowe gwiazdy – czyli kategoryzacja obiektów hotelarskich

Adriana Lotolc29 marca 20182 komentarze

Gwiazdki w hoteluPo ostatnim wpisie wiesz już jakie są rodzaje obiektów hotelarskich. Przechodząc dalej, odnośnie każdego z tych obiektów ustalone są określone wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług. Pozwala to na ustalenie kategorii obiektów hotelarskich, czyli – w przypadku hotelu i motelu- przyznanie gwiazdek (*****).

Chcąc przyciągnąć klientów, wiele podmiotów oznaczyło prowadzone obiekty hotelarskie nazwą np. „Hotel ****”. Należy jednak pamiętać, że samowolne posługiwanie się takimi zastrzeżonymi nazwami stanowi naruszenie prawa, jeżeli wcześniej nie uzyskaliśmy decyzji administracyjnej odnośnie rodzaju i kategorii obiektu.

Co musisz zrobić, aby legalnie móc posługiwać się nazwą hotel i aby Twój hotel „otrzymał gwiazdki”? Poniżej wyjaśniam najważniejsze punkty.

Wniosek o zaszeregowanie

Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadanie mu kategorii odbywa się na wniosek zainteresowanego przedmiotu świadczącego usługi hotelarskie. Wniosek składa się do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu.

We wniosku należy oznaczyć, czy wypełnione są określone warunki uznania danego obiektu za hotel.

O czym musisz pamiętać przy składaniu wniosku?

Konieczne jest złożenie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych. W przypadku obiektu zabytkowego należy złożyć opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Do wglądu na miejscu należy przedłożyć „Książkę obiektu budowlanego” z wpisami potwierdzającymi przeprowadzenie okresowych kontroli. Musisz też uiścić dwie opłaty: 10 zł (opłata skarbowa od decyzji administracyjnej) i opłatę za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań. Wysokość tej opłaty zależna jest od kategorii hotelu, do jakiej starasz się o zaszeregowanie.

Nasz wniosek powinien zostać rozpatrzony w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Od decyzji marszałka przysługuje odwołanie do Ministra Sportu i Turystyki za pośrednictwem marszałka.

 Promesa zaszeregowania

Jeżeli dopiero zamierzasz rozpocząć prowadzenie działalności hotelarskiej i chcesz od samego początku móc promować swoje przyszłe usługi, możesz ubiegać się o wydanie tak zwanej promesy zaszeregowania. Jest to przyrzeczenie, że obiekt zostanie w przyszłości zaszeregowany do konkretnego rodzaju i kategorii.

Promesa jest udzielana na określony czas, maksymalnie na 2 lata. Przez ten okres będziesz mógł używać nazwy rodzajowej (np. hotel) i oznaczenia kategorii (****) do celów informacyjnych i promocji. Nie możesz jednak wówczas świadczyć usług hotelarskich w obiekcie.

Wniosek powinien zawierać:

  1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu,
  2. nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu,
  3. określenie położenia obiektu, wraz z podaniem jego adresu,
  4. wskazanie rodzaju obiektu hotelarskiego i kategorii, o które ubiega się przedsiębiorca.

Do wniosku należy dołączyć ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zmianę sposobu użytkowania obiektu, a także dowód wniesienia opłaty skarbowej od decyzji.

Posiadanie decyzji o zaszeregowaniu hotelu jest konieczne dla legalnego prowadzenia przez Ciebie hotelu. Bezprawne świadczenie usług hotelarskich, jak również używanie nazw rodzajowych i oznaczeń obiektów hotelarskich (w tym „gwiazdek”) podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny, zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń.

Pamiętaj zatem- przed rozpoczęciem działalności Twojego hotelu zwróć się z wnioskiem o zaszeregowanie, zgodnie z powyższymi uwagami.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

verka Czerwiec 29, 2018 o 18:09

Super opisane, teraz już mam wszystkie potrzebne informacje na ten temat.

Odpowiedz

Adriana Lotolc Lipiec 24, 2018 o 15:59

Bardzo dziękuję, zapraszam do dalszego czytania bloga. Już za tydzień na blogu post o RODO w HoReCa.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ostrowski@owiw.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: