HORECA LEX Zmiany w przepisach dotyczących przedawnienia

Adriana Lotolc12 września 2018Komentarze (0)

Przedawnienie roszczeniaW dniu 9 lipca 2018 r. weszły w życie nowe przepisy kodeksu cywilnego dotyczące przedawnienia. Przepisy zmieniły przede wszystkim ogólny termin przedawnienia roszczeń z 10 na 6 lat. Dla branży HoReCa ważne są jednak inne regulacje, o czym poniżej.

Przedawnienie roszczenia

Po pierwsze, w każdej sprawie toczącej się przeciwko konsumentowi sąd będzie z urzędu badał, czy roszczenie nie uległo przedawnieniu. Związany jest z tym nowy obowiązek odnośnie formułowania pozwu, czyli konieczność oznaczenia daty wymagalności roszczenia w sprawach o zapłatę. Dotychczas zarzut przedawnienia w prawie cywilnym był rozpatrywany jedynie w sytuacji, gdy dłużnik zgłosił taki zarzut.

Ta zmiana oznacza, że każdy przedsiębiorca powinien jeszcze dokładniej pilnować terminów przedawnienia roszczeń. Kwestia ta będzie w sprawach konsumentów za każdym razem badana przez sąd.

Okres przedawnienia

Dużo ważniejsze znaczenie ma jednak wydłużenie końca okresu przedawnienia. Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym hotelarskiej lub gastronomicznej, przedawniają się z upływem 2 lub 3 lat. Dotychczas roszczenie przedawniało się równo 2 lub 3 lata od dnia wymagalności (lub od innej czynności, która przerywała termin przedawnienia). Aktualnie, roszczenie to przedawnia się w ostatnim dniu roku kalendarzowego. 

Przykład: faktura z terminem płatności 3 stycznia 2019. Zgodnie ze starymi przepisami przedawnienie nastąpiłoby 4 stycznia 2022 r. Zgodnie z nowymi przepisami przedawnienie nastąpi 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z powyższym przykładem, w niektórych przypadkach wydłuża to termin przedawnienia niemal o rok. Przeniesienie terminu przedawnienia dotyczy również roszczenia z tytułu odsetek.

Wydłużenie terminu przedawnienia nie dotyczy jednak roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu.

*****

Zdjęcie: runnyrem

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis: