Dlaczego należy uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę zawarte na czas określony ?

Mikołaj Ostrowski19 września 2019Komentarze (0)

umowa uzasadnienieOstatnio zgłosił się do mnie właściciel hotelu, który zamierzał rozwiązać umowę na czas określony zawartą z jednym ze swoich pracowników. Poprosił mnie o przygotowanie wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas oznaczony. Zapytałem go o przyczyny rozwiązania umowy, które mam ująć w wypowiedzeniu.

Mój klient początkowo nie krył zadziwienia. Po co miałby robić sobie dodatkową pracę i uzasadniać wypowiedzenie?

Przecież aktualnie kodeks pracy nie wymaga uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę zawartą na czas oznaczony. Uzasadnienie wypowiedzenia jest wymagane jedynie w wypadkach, kiedy umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

Dlaczego uzasadnianie wypowiedzeń umowy o pracę na czas określony ma sens ?

Warto spojrzeć na problem wypowiadania umów zawartych na czas określony nieco szerzej, niż z perspektywy polskiego podwórka.

Na gruncie prawa Unii Europejskiej od dłuższego czasu mówi się o tym, że w przypadku zwolnienia pracownik (również ten zatrudniony na umowę na czas oznaczony) powinien mieć prawo do  informacji o powodach rozwiązania umowy. Unijne dyrektywy gwarantują też, że gdy chodzi o warunki pracy, pracownicy zatrudnieni na czas określony nie mogą być traktowani w sposób mniej korzystny niż osoby zatrudnione na czas nieokreślony, o ile zróżnicowane traktowanie nie jest uzasadnione powodami o charakterze obiektywnym. Standardy europejskie wyraźnie wskazują kierunek w jakim powinien zmierzać polski ustawodawca. Pytanie więc brzmi, nie czy, a kiedy nastąpi wprowadzenie do kodeksu pracy obowiązku uzasadniania tego typu umów. Niezależnie od tego, sądy w Polsce mogą i wręcz powinny stosować prawo unijne wprost.

Dlatego, moim zdaniem, warto aby pracodawca w rozwiązaniu umowy o pracę na czas oznaczony napisał przyczyny wypowiedzenia tej umowy.

Niewykluczone bowiem, że brak takiego uzasadnienia może spowodować konieczność zapłaty odszkodowania.  Uzasadniając wypowiedzenie można zaoszczędzić w przyszłości kłopotów z pracownikiem i ewentualnych sporów na sali sądowej.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ostrowski@owiw.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: