Wrzesień 2019

Jeden z moich klientów zajmujący się najmem krótkoterminowym na serwisach umożliwiających rezerwację noclegu za pośrednictwem Internetu zapytał mnie, czy w takich sytuacjach musi wystawić klientowi paragon bezpośrednio po wykonaniu usługi? Często bowiem to nie on jako najemca wręcza i odbiera klucze do mieszkania, a sama należność jest dokonywana za pośrednictwem portali internetowych. Jak w takich […]

Ostatnio zgłosił się do mnie właściciel hotelu, który zamierzał rozwiązać umowę na czas określony zawartą z jednym ze swoich pracowników. Poprosił mnie o przygotowanie wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas oznaczony. Zapytałem go o przyczyny rozwiązania umowy, które mam ująć w wypowiedzeniu. Mój klient początkowo nie krył zadziwienia. Po co miałby robić sobie dodatkową […]