Lipiec 2018

Od niespełna dwóch miesięcy w naszym kraju zapanowało szaleństwo RODO. Przedsiębiorcy często nie wiedzą jak zachować się w obliczu nowych przepisów o ochronie danych osobowych, albo bezzasadnie i bezprawnie pozyskując dane gości/klientów, lub też odmawiając wykonania usługi, obawiając się naruszenia przepisów. Przepisy RODO dotyczą każdego przedsiębiorcy, przetwarzają oni bowiem dane osobowych swoich pracowników, dostawców oraz […]

„Hotel X nie wpuścił niewidomego z psem przewodnikiem!” „Skandal w Warszawie! Restauracja nie wpuściła niepełnosprawnego z psem asystującym”. Tytuły o treści podobnej do powyższych niekiedy pojawiają się w największych polskich gazetach lub programach telewizyjnych. Takie sprawy cieszą się  wielkim rozgłosem, nie pozostawiając na osobach istotnie ograniczających prawa osób niepełnosprawnych suchej nitki. Czy wiecie jakie prawa […]