Luty 2018

Zanim zagłębię się w konkretne problemy związane z funkcjonowaniem hoteli i restauracji, chciałabym umieścić pierwszy post o sprawie bardzo ogólnej, to jest o rodzajach obiektów hotelarskich. Najważniejsze warunki, które muszą spełniać wszystkie obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie to: wielkość obiektu, jego wyposażenie, zakres świadczonych usług; wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami. […]